KARZ (FON TOPLAMA) AKDİ MÜŞTERİ BİLGİLENDİRME FORMU

Bu form, BDDK Tebliği1 kapsamında müşterilerin bilgilendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

 1. Akit Türü: Karz (Tüketim Ödüncü)

 2. Akdin Tanımı, Temel Özellikleri ve Taraflara Getirdiği Hak ve Yükümlülükler:

  Özel Cari Hesap, karz akdine dayanmaktadır.

  Karz, tüketim ödüncüdür. Para ya da mislî bir malı fazlalık talep etmeden ödünç vermeye denir. Karz akdi ile borç veren kişi (müşteri) verdiği borcu dilediği zaman talep edebilir.

  Karz alanın (banka), sırf almış olduğu karz dolayısıyla belirlenen süre içerisinde alacaklı tarafa borç alınan tutar dışında fazladan bir mal veya menfaat sunması uygun değildir.

 3. Ürün veya Hizmetin Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartlarına Uygunluğu:

  Karz akdinin meşruiyeti İslam hukukunun temel prensiplerine dayanmaktadır. Bu kapsamda katılım bankaları tarafından yapılan işlemler faizsiz bankacılık ilke ve standartlarına uygundur.

 4. Müşterinin Akit Çerçevesindeki Konumu:

  Özel cari hesap işlemelerinde müşteri karz (tüketim ödüncü) veren, katılım bankası karz alan konumundadır.

 5. Süreç ve İşleyiş:

  Müşteri ile katılım bankası arasında özel cari hesaba ilişkin sözleşme akdedilir. Müşteri elindeki fonu katılım bankasına yatırır. Müşteri özel cari hesabında bulunan fonu kısmen veya tamamen istediği vakitte geri alma hakkına sahiptir.

 6. Ürün ve Hizmete İlişkin Müşterinin Daha Kapsamlı Bilgi Alacağı Kurumsal Web Sitesi Adresi:

Ürün ve hizmetlerimize ait daha kapsamlı bilgilere ve icazet belgelerine Bankamızın www.albaraka.com.tr web sitesi üzerinden ulaşılabilir.


(Bu form elektronik ortamda imzalanmıştır.)


1Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından ve 30 Kasım 2021 tarihli 31675 sayılı Resmî Gazete' de yayımlanan Faizsiz Bankacılık İlke ve Standartları Kapsamında Müşterilerin ve Kamuoyunun Bilgilendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ


1